Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

KIS KOMPETANSE AS

KIS Kompetanse AS

KIS KOMPETANSE AS er en av Norges ledende opplæringsvirksomheter innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

Vi arrangerer kurs over hele landet, bedriftsinternt eller som åpne kurs og kan tilby alle former for industriell, maritime og offshorerettet opplæring. Vi har egne kompetansesentre i Drammen og Bergen med topp moderne øvelsesrigger.

Vår Marine avdeling leverer skreddersydde kurs om bord i skip. Avdelingens instruktører har lang erfaring med å holde kurs om bord i skip over hele verden. Det holdes kurs innenfor kran, arbeid i høyden, lastsikring og arbeid/redning i lukkede rom (Confined Space). Alle kurs kan holdes på norsk eller engelsk.

Våre kursdeltakere kommer fra de fleste bransjer; deltakere som ønsker opplæring for å stå bedre rustet i konkurransen der det stilles krav til kompetanse, og for å oppfylle krav gitt i lov eller forskrift.

Våre instruktører er opptatt av å lære kursdeltagerne sikker bruk av sitt arbeidsutstyr. I noen tilfeller skal man ha opplæring som fører frem til et kompetansebevis og i andre tilfeller trenger man bare en enklere opplæring som dokumenteres med et kursbevis. Uansett kurstype vil våre instruktører bidra til riktig opplæring. Målet er at det skal være null ulykker og skader på person og utstyr.

Instruktørene våre er positive, engasjerte og kunnskapsrike med bred erfaring fra industri-, skip, eller offshorevirksomhet. De har gode holdninger til sikkerhetsarbeid og et brennende ønske om å formidle dette sammen med sin fagkunnskap, til våre kursdeltakere.

Espen Waerp

Daglig leder
Espen Wærp
Mobil: 915 45 987
Epost: espen.waerp@kis.no

Laila Waerp

Administrasjonsleder
Laila Wærp
Mobil: 918 17 655
Epost: laila.waerp@kis.no

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053

 

 

 

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053