Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

OFFSHORE

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Operasjonelt ansvarlig

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Teknisk ansvarlig

Å gi deltagere tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen «Teknisk ansvarlig».

Lastsikring i containere

KIS KOMPETANSE AS er godkjent som leverandør av NOG kurs "Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer" iht. til NOG sin retningslinje 116.

Riggerkurs

Opplæring for personell som skal gjennomføre riggoperasjoner.

Vinsj

Hensikten med opplæringen er å gi vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr.

Norsok R-003N

Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053