Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

HMS-FØRSTEHJELP

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Verneombud HMS

Gi verneombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredstillende måte I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

Førstehjelp

Lær førstehjelp. Kursene passer blant annet for ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053