Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

ELEKTRO/AUTOMASJON

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
FSE kurs

"Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i lavspenningsanlegg på land

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053