Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

ARBEID I HØYDEN

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Personløfter

Dokumentert opplæring for personell som skal benytte ulike personløftere klasse A, B og/eller C

Stillas

Etter gjennomført kurs skal deltaker kunne bruke og kontrollere stillas, på en slik måte at utstyret tilfredsstiller krav i aktuelle forskrifter, og at utstyret brukes I henhold til fabrikantens anvisninger.

Fallsikring

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for de som arbeider i høyden. Opplæringen passer for både personell i bygg/anlegg, landbasert industri og offshorevirksomhet.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053