Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

KRAN OG LØFT G1,G2,G3,G4,G5,G8,G11,G20, KONTROLLØRKURS

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
G1 Mobilkran

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av G1 Mobilkran.

G2 Tårnkran

Forutsetter gjennomført og bestått stropp - Modul 1.1 + 2.3. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av G2 Tårnkran.

G3 Portalkran

Forutsetter gjennomført og bestått stropp - Modul 1.1 + 2.3. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av G3 Portalkran.

G4 Traverskran

Kurset vil gi en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner samtidig som kurset gir deltakerne god innsikt i kranens konstruksjon og virkemåte.

G5 Offshorekran

Gi blivende operatører av offshorekran en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran.

G8 Lastebilkran

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av G8 Lastebillkran

G11 Løfteredskap

Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som er, eller skal bli kranoperatører. For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

G20 Fastmontert hydraulisk

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R-003N for Kranfører G20.

Skipskraner

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Kontrollør kurs

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på løfteredskap og manuelle taljer. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av løfteredskap og manuelle taljer, eller tar fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget.

Kranbruker

Brukere som bruker løfteinnretninger som et hjelpemiddel i arbeidssituasjon, men hvor bruken er sporadisk og av liten farlighetsgrad.

Oppdateringskurs

Repetisjon på stropp/anhuker

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053