Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

DIV. ARBEIDSUTSTYR

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Farlig småverktøy

Kurset egner seg meget godt til gjennomføring bedriftsinternt der opplæringen blir vinklet mot bedriftens småverktøy og rutiner.

Motorsag

Kurset gir brukere av bærbar kjedesag en god innføring i sikker bruk av sagen. Kurset har høy fokus på bruk av nødvendig personlig verneutstyr samt bl.a. sikker felling av trær og bruk av sagen. Opplæringen tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring gitt i forskrifter. Et kurs som gir trygghetsfølelse for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053