Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Truck

TRUCK

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av trucker til og med 10 tonn.
Praksis på valgte truck modul 4.2 = 20 timer med fadder/praktisk øvelse og kan gjennomføres i bedrift eller eller hos oss på våre trucker 14 timer.
Det må foretas oppkjøring etter gjennomført praksis.

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Truck - Modul 1-2.2-3.2-4.2

Komplett truckkurs inkludert alle moduler. Dette kurset er for deg som ikke har noen sertifiserte kurs fra tidligere og ønsker kompetansebevis når du er ferdig på kurs.

Truck - Modul 1-2.2-3.2

Dette kurset er for deg som ikke har noen sertifiserte kurs fra tidligere og som ønsker å gjennomføre den siste praksismodulen, modul 4.2, i bedrift med fadderavtale.

Truck - Modul 2.2-3.2-4.2

Komplett kurs uten modul 1. Dette kurset er for deg som har gjennomført sertifisert opplæring tidligere, eksempelvis på kran eller anleggsmaskin.Modul 1 er da allerede gjennomført.

Truck - Modul 2.2 - 3.2

Dette kurset er for deg som har gjennomført sertifisert opplæring tidligere, eksempelvis på kran eller anleggsmaskin. Modul 1 er da allerede gjennomført. Og som ønsker å gjennomføre siste praksismodulen, modul 4.2, i bedrift med fadderavtale.

Truck Praksiskjøring - Modul 4.2

Dette kurset er for deg som har gjennomført truckkurs modul 1, 2.2 og 3.2 tidligere.

Engelsk Truck - Modul 1-2.2-3.2-4.2

Complete forklift course including all modules. This course is for you who do not have any certified courses from before and want a certificate of competence when you finish the course.

 

Forklift - Module 1, 2.2, 3.2

This course is for you who do not have any certified courses from before and who want to complete the last practical module, module 4.2, in a company with a sponsor agreement.

 

Forklift - Modul 2.2, 3.2

For å begynne på modul 2.2 forutsettes det at modul 1.1 er gjennomført senere enn august 2003. Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Kurset gjennomføres over 3 dager.

Forklift - Module 2.2, 3.2, 4.2

Complete course without module 1. This course is for those who have completed certified training previously, for example on cranes or construction machinery. Module 1 has then already been completed.

 

Forklift - Module 4.2

This course is for you who have completed forklift courses module 1, 2.2 and 3.2 previously.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053