Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Elektro/Automasjon

FSE KURS

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
FSE og Førstehjelp repetisjon 6 timer

"Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i lav eller høyspenningsanlegg på land.

FSE 3 timer

 "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i lav eller høyspenningsanlegg på land.

FSE og Førstehjelp repetisjon 6 timer

 "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i lav eller høyspenningsanlegg på land.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053