Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore : Norsok R-003N

NORSOK R-003N 8 TIMER

NORSOK Standard R-003-N  Rev.2017,

"Sikker bruk av løfteutstyr". Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

 

Varighet: 8 timer/1 dag


Moduler
M ID
Norsok R-003N
7.5 timer
Kursnavn Kursstart Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingsfrist Innledning Pris Bestill
Norsok R-003N 8 timer 10. mars 2023 2023 03 - mars Norsok R-003N KIS KOMPETANSE AS Avd. Bergen
Hylkjeflaten 8, HYLKJE
Hordaland 10. mars Bestill kurs
Norsok R-003N 8 timer 14. april 2023 2023 04 - april Norsok R-003N KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 14. april Bestill kurs
Norsok R-003N 8 timer 21. april 2023 2023 04 - april Norsok R-003N KIS KOMPETANSE AS Avd. Bergen
Hylkjeflaten 8, HYLKJE
Hordaland 21. april Bestill kurs
Norsok R-003N 8 timer 2. juni 2023 2023 06 - juni Norsok R-003N KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 02. juni Bestill kurs
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:
• Oversikt over gjeldene regelverk/ regelverkshierarki
• Gjennomgang av grunnleggende krav i HMS-regelverket
• Rammeforskriften
• Styringsforskriften
• Innretningsforskriften
• Aktivitetsforskriften
• Teknisk og operasjonell forskrift
• Gyldighet og omfang av veiledning til forskriftene og standarder
• Gjennomgang av Standard Norsok R-003N
• Henvisning til Norsok-standarder i aktuelt regelverk
• Bakgrunn for standarden. Oppbygging. Termer og definisjoner
• Gjennomgang av normative og informative referanser
• Sikker bruk av løfteutstyr med tilleggskrav
• Informasjon om normative vedlegg:
    A Roller og ansvar
    B Krav til opplæring
    C Krav til lokale prosedyrer
• I Bruk av risikokartlegging
• Tips og råd om enkel tilgang til regelverk og standarder
• Erfaringsutveksling og gruppearbeid

 

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053